slide 3

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu

Nowy projekt i nowy zawód w Budowlance

Opublikowano w POWER

Po sukcesie Erasmusa Zespół Szkół Nr 4 rozpoczął nowy projekt zaplanowany na lata 2016/2017/18 17 – POWER 2016, w ramach którego uczniowie Technikum Nr 4 i Szkoły Branżowej I stopnia w zawodach budowlanych i usługowych odbywają miesięczne praktyki w Turyngii i Bawarii. Z zagranicznych staży będą mogli korzystać uczniowie, którzy wybrali nowy zawód: TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE. Powstał on w związku z ogromnym zapotrzebowaniem rynku pracy na fachowców tej branży. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac budowlanych wykończeniowych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego, sporządzania kosztorysów oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych prac. Przygotowanie zawodowe pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej, biurach projektów (jako asystent projektanta), natomiast odbycie odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych,  jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej. Absolwent po zdaniu obu kwalifikacji wraz z dyplomem technika otrzymuje świadectwo Europass, uprawniające do pracy w krajach Europy.

Serdecznie zapraszamy

Ważne Linki

Kontakt

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Legionów Polskich 1
32-300 Olkusz
tel. (032) 643 04 60
tel/fax (032) 643 09 33

 

Sekretariat szkoły

  • Poniedziałek-Piątek: 10:00 - 15:00